image-header--members

Faculty Members

 • Director, Professor

  Miho Inoue-Murayama

 • Professor

  Shiro Kohshima

 • Professor

  Gen'ichi Idani

 • Professor

  Satoshi Hirata

 • Associate Professor

  Hideki Sugiura

 • Assistant Professor

  Kodzue Kinoshita

 • Program-specific Associate Professor

  Naruki Morimura

 • Program-specific Assistant Professor

  Takushi Kishida

 • Program-specific Assistant Professor

  Seiko Fukushima

 • Program-specific Assistant Professor

  Lira Yu

 • Program-specific Assistant Professor

  Yuta Shintaku

Concurrent Professors

 • Hideki Endo

  University Museum, University of Tokyo

 • Toshikazu Hasegawa

  National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education

 • Takeshi Furuichi

  Primate Research Institute, Kyoto University

 • Tetsuro Matsuzawa

  Institute for Advanced Study, Kyoto University

 • Hiroo Imai

  Primate Research Institute, Kyoto University

 • Masaki Tomonaga

  Primate Research Institute, Kyoto University

 • Hisashi Matsubayashi

  Tokyo University of Agriculture

Concurrent Associate Professors

 • Shinya Yamamoto

  Institute for Advanced Study, Kyoto University

 • Shiho Fujita

  Kagoshima University

Specially Appointed Professors

 • Kiyokazu Agata

  National Institute for Basic Biology

 • Naobi Okayasu

 • Hideki Aoki

  Ochanomizu Lawyer's Office

 • Rob Ogden

  University of Edinburgh

 • Masayuki Tanaka

  Kyoto City Zoo

 • Mutsumi Nishida

  University of the Ryukyus

 • David A. Hill

 • Fred Bruce Bercovitch

 • Shigekazu Hoshikawa

 • Masahiko Horie

  Meiji University

 • Mamoru Mohri

  National Museum of Emerging Science and Innovation

 • Hajimu Morioka

 • Isamu Tatsuno

  Montbell

Specially Appointed Associate Professors

 • Fumito Kawakami

  Chubu University

 • Aya Saito

  Kyoto University of Art Design

 • Shigeru Sugiyama

  Shizuoka University

 • Ikki Matsuda

  Chubu University

 • Claire F. I. Watson

Visiting Associate Professor

 • Miho Nakamura

  Kumamoto Sanctuary

Researchers

 • JSPS Research Fellow

  Mayako Fujihara

 • Specially Appointed Researcher

  Hirosuke Uesaka

 • Specially Appointed Researcher

  Toshifumi Udono

 • Specially Appointed Researcher

  Gaku Ohashi

 • Specially Appointed Researcher

  Kazuyo Nasu

 • Specially Appointed Researcher

  Yusuke Mori

 • Specially Appointed Researcher

  Hideyuki Ito

 • Specially Appointed Researcher

  Yumi Yamanashi

 • Specially Appointed Researcher

  Yoko Sakuraba

 • Specially Appointed Researcher

  Christopher Adenyo

 • Specially Appointed Researcher

  Kazuko Kohshima

 • Specially Appointed Researcher

  Yuko Tawa

 • Specially Appointed Researcher

  Reiko Takizawa

 • Specially Appointed Researcher

  Yuichi Murayama

 • Program Specific Researcher

  Naoki Okabe

 • Program Specific Researcher

  Mari Hirosawa

 • Takehide Ikeda

 • Noriko Itoh

 • Tomoko Kanamori

 • Mumi Kikuchi

 • Makiko Harasawa

 • Daisuke Muramatsu

Doctoral Students

 • Shuta Sawaguri

 • Kohsuke Hara

 • Hiroko Sakuragi

 • Yoshinori Endo

 • Yu Sato

 • Nachiketha Sharma

 • LIU Jie

 • Mi Yeon KIM

 • Maegan Fitzgerald

 • Kristin Havercamp

 • Sota Inoue

 • Pandora Pinto

 • Borghezan Elio De Almeida

 • Yutaro Sato

Master's Students

 • Sakiho Ochi

 • Misa Suzuki

 • Yuto Taki

 • Masamitsu Nakano

 • Tamao Maeda

 • Moto Annegret Naito

 • Hanling Yeow

 • Hiroto Yoshimura

 • Tomoe Torii

 • Ena Onishi

 • James Brooks

 • Scott Jenkins

 • Qi Huiyuan

Administrative and Technical Staff

 • Secretary General (Concurrent post)

  Masato Otsuka

 • Administrative Head

  Hideyuki Arii

 • Technical Staff

  Takafumi Suzumura

 • Technical Staff

  Etsuko Nogami

 • PWS Office

  Yoko Sakai

 • Sawako Takahashi

 • Hiromi Kobayashi

 • Yuko Ueda

 • Aoi Matsukawa

 • Kota Onizawa

 • Masahiro Konishi

 • Ayako Kurino

 • Tomoko Kurihara

 • Miki Sugitani

 • Yoko Maekawa

 • Yoshimi Otsuka