Faculty Members

Director, Professor

Professor

Professor
Professor

Associate Professor

Program-specific Associate Professor
Assistant Professor
Hideaki ABE Program-specific Assistant Professor
Program-specific Assistant Professor
Seiko Fukushima Program-specific Assistant Professor
Primate Research Institute
Yuko HATTORI Program-specific Assistant Professor
Program-specific Assistant Professor
Japan Monkey Centre
Masato Ohbuchi Program-specific Assistant Professor
 
Concurrent Professors
 • Hideki ENDO University Museum, University of Tokyo
 • Toshikazu HASEGAWA Graduate School of Arts and Science, University of Tokyo
 • Takeshi FURUICHI Primate Research Institute, Kyoto University
 • Tetsuro MATSUZAWA Institute for Advanced Study, Kyoto University
 • Masaki TOMONAGA Primate Research Institute, Kyoto University

Concurrent Associate Professors
 • Hiroo IMAI Primate Research Institute, Kyoto University
 • Shiho FUJITA Faculty of Agriculture, Kagoshima University
 • Hisashi MATSUBAYASHI Tokyo University of Agriculture

Specially Appointed Professors
 • Hideki AOKI Ochanomizu Lawyer's Office
 • Naobi OKAYASU Japan Monkey Centre
 • Masayuki TANAKA Kyoto City Zoo
 • Mutsumi NISHIDA University of the Ryukyus
 • David A. HILL Former CICASP Professor
 • Shigekazu HOSHIKAWA Former Deputy Mayor of Kyoto City
 • Masahiko HORIE Meiji University
 • Mamoru MOHRI National Museum of Emerging Science and Innovation
 • Kiyokazu AGATA Gakushuin University
 • Rob OGDEN
  Rob OGDEN University of Edinburgh
 • Fred Bruce BERCOVITCH Former CICASP Professor

Specially Appointed Assciate Professors
 • Aya SAITO Kyoto University of Art Design
 • Shigeru SUGIYAMA Shizuoka University
 • Shinya YAMAMOTO
  Shinya YAMAMOTO Kyoto University Institute for Advanced Study
 • Ikki MATSUDA Chubu University

Visiting Associate Professor
Researchers
JSPS Research Fellows

Specially Appointed Researchers
 • Toshifumi UDONO
  Kumamoto Sanctuary
 • Hirosuke UESAKA
  Kumamoto Sanctuary
 • Gaku OHASHI
  Chubu University
 • Migaku TERAMOTO
  Kumamoto Sanctuary
 • Kazuyo NASU
  Kumamoto Sanctuary
 • Yusuke MORI
  Kumamoto Sanctuary
 • Hideyuki Ito
  Kyoto City Zoo
 • Kazuko KOHSHIMA
 • Christopher ADENYO
 • Yuko TAWA
 • Yumi Yamanashi
  Kyoto City Zoo
 • Reiko TAKIZAWA

Program Specific Researchers
 • Naoki OKABE
  Japan Monkey Centre
 • Noriko KOGA
  Japan Monkey Centre
 • Yuta SHINTAKU
  Japan Monkey Centre
 • Mari HIROSAWA
  Japan Monkey Centre

Researchers
 • Noriko ITOH
 • Makiko HARASAWA
 • Takehide IKEDA
 • Mumi KIKUCHI
 • Yukihiro AMAGAI
Students
Doctoral Students
 • Hidefusa SAKAMOTO
    sakamoto
 • Shuta SAWAGURI  More  
 • Kohsuke HARA
    hara
 • Hiroko SAKURAGI
    h.sakuragi
 • Yoshinori ENDO
    yendo
 • Kaori MIZUNO
    mizuno
 • Miho SAITO  More
 • Kasumi SAKAKIBARA
 • Kimika TSUJI
 • Kei MATSUSHIMA
    kmatsu
 • Yu SATO
    ysato
 • Nachiketha Sharma  More
 • Jie LIU  More
 • Mi Yeon KIM  More
 • Maegan Annett FITZGERALD 
Master's Students
 • Takuya OKAWA
 • Sota INOUE  More
 • Anna KAWAKITA  More
 • Miho TANAKA
 • Momoko OKA
 • Yutaro SATO  More
 • Moe YANAGI
Administrative and Technical Staff
 • Masahiro KONISHI Secretary General (Concurrent post)
 • Hiraku YAMAMOTO Administrative Head
 • Takafumi SUZUMURA
  Koshima Field Station
  Technical Staff
 • Etsuko NOGAMI
  Kumamoto Sanctuary
  Technical Staff
 • Yoko SAKAI PWS Office
 • Miku AKIYAMA PWS Office
 • Sawako TAKAHASHI
 • Hiromi KOBAYASHI
 • Yusuke HORI
 • Yuko UEDA
 • Aoi MATSUKAWA
 • Kota ONIZAWA
 • Susumu TOMISAKA
 • Ayako KURINO
 • Tomoko KURIHARA
 • Miki SUGITANI
 • Yoko MAEKAWA
 • Yoshimi OTSUKA