Home » Missions

Missions

1st Mission October 15, 2010 - October 22, 2010


Member:  Tetsuro MATSUZAWA, Kozo MATSUBAYASHI, Sakiko YOSHIKAWA, Shigeo KOBAYASHI, Tomoyuki NAKAJIMA, Sadayuki YAGI

read more

 

2nd Mission November 19, 2010 - December 1, 2010


Member:  Manabu HASHIMOTO et al.

read more

 

3rd Mission January 23, 2011 - January 30, 2011


Member:  Norio OKADA et al.

read more

 

4th Mission March 24 2011 - March 31, 2011


Member:  Shintaro KOBAYASHI et al.

read more

 

5th Mission July 5, 2011 - July 13, 2011


Member:  Sakiko YOSHIKAWA et al.

read more

 

6th Mission October 2011, November 2011


Member:   Kozo Matsubayashi, Masaharu Sakakibara, Shinya Takeda, Bunkichi Kuwabara, Kiyohito Okumiya, Naoyuki Kobayashi

read more

 

7th Mission November 22, 2011 - December 09, 2011


Member:  Tomoyuki NAKAJIMA, Yasuhiro SHIOMI, Thupten GAWA, Yuko TAWA, Taketo OKABE, Shinya YAMAMOTO

read more

 

8th Mission March 23, 2012 - March 31, 2012


Member:   Hiromu SHIMIZU, Deqiang LIU, Ryota SAKAMOTO et al.

read more

 

9th Mission August 25, 2012 - September 02, 2012


Member:   Shinya YAMAMOTO, Shirou OHMI, Yukiko UCHIDA, Shun NISHIDE, et al.

read more

 

10th Mission January 18, 2013 - January 28, 2013


Member:   Michiko Fujisawa, Hiroyuki Yoshihara, Ryota SAKAMOTO et al.

read more

 

11th Mission May 03, 2013 - May 07, 2013


Members:   Tetsuro Matsuzawa, Michiaki Mishima, Kozo Matsubayashi, Sakiko Yoshikawa, Ryota Sakamoto, Kazuyo Ono, Ayako Ito, Emiko Kato

read more

 

12th MissionFebruary 19-25, 2014


Members:  Ryota SAKAMOTO, 西辻裕紀, 森藤彬仁, 米田実紀, 太田有紀, 岡本共生, 中野太郎, 奈良美和子

read more

 

13th MissionOctober 21, 2014 - November 16, 2014


Members:  Michiko FUJISAWA, 岸晃生

read more

 

Kyoto University Bhutan Mission 2015September 10, 2015 - October 6, 2015


Members:  Members of KUAC/AACK

read more

 

15th MissionSeptember 14, 2015 - September 25, 2015


Members:  Ryota SAKAMOTO et al.

read more

 

16th MissionOctober 6, 2015 - October 28, 2015


Members:  Michiko FUJISAWA et al.

read more

 

17th MissionNovember 19, 2018 - November 24, 2018


Members:  Juichi YAMAGIWA, Tetsuro MATSUZAWA, Ryota SAKAMOTO et al.

read more