Sakura: Bio & Photos

Name: Sakura

Date of birth: April 26, 1991
This photo was taken on September 14, 2018
This photo was taken on January 01, 2018
This photo was taken on September 14, 2016
This photo was taken on April 11, 2016
Sakura This photo was taken on May 26, 2015
Sakura This photo was taken on May 28, 2014
Sakura This photo was taken on May 26, 2013
Sakura This photo was taken on March 07, 2012
Sakura This photo was taken on April 25, 2011
Sakura This photo was taken on April 26, 2010
Sakura This photo was taken on April 27, 2009
Sakura This photo was taken on June 13, 2008
Sakura This photo was taken on June 05, 2008
Sakura This photo was taken on June 04, 2007