Hatsuka: Bio & Photos

Name: Hatsuka

Date of birth: June 20, 2008
Hatsuka This photo was taken on April 09, 2015
Hatsuka This photo was taken on April 25, 2014
Hatsuka This photo was taken on January 30, 2013
Hatsuka