Gorou: Bio & Photos

Name: Gorou

Estimated birth year: 1982
This photo was taken on April 16, 2019
This photo was taken on July 09, 2017
This photo was taken on October 15, 2016
This photo was taken on April 30, 2016
Gorou This photo was taken on January 28, 2015
Gorou This photo was taken on April 25, 2014
Gorou This photo was taken on April 05, 2013
Gorou This photo was taken on June 04, 2012
Gorou This photo was taken on May 18, 2011
Gorou This photo was taken on April 09, 2010
Gorou This photo was taken on June 13, 2008
Gorou This photo was taken on May 20, 2008
Gorou This photo was taken on July 11, 2007